Ιστορία και Χαρακτηριστικά Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ένα δυναμικό, πολυνησιωτικό Ίδρυμα με δυναμική ερευνητική, επιστημονική και διδακτική παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ιδρύθηκε το 1984, στην ιστορική πόλη της Κέρκυρας, ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Σήμερα αποτελείται από πέντε σχολές και δώδεκα Τμήματα, τα οποία λειτουργούν σε τέσσερα νησιά (επτά Τμήματα στην Κέρκυρα, τρία στην Κεφαλονιά, ένα στην Ζάκυνθο και ένα στην Λευκάδα).

Η Ιόνιος Ακαδημία ήταν το πρώτο σύγχρονο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε και λειτούργησε στην Κέρκυρα από το 1824 έως το 1864, μέχρι την Ένωση των Ιονίων Νήσων με το Ελληνικό κράτος. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ο περήφανος ακαδημαϊκός συνεχιστής της.

Η Έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Στο ιστορικό κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας στεγάζεται η Πρυτανεία ενώ στην αίθουσα τελετών πραγματοποιούνται διαλέξεις, ορκωμοσίες, συνέδρια, ημερίδες αλλά και μαθήματα.

Αξιοσημείωτη είναι η πρωτοτυπία των γνωστικών αντικειμένων και των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του​ Ιονίου Πανεπιστημίου (στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των θετικών και οικονομικών επιστημών αλλά και της τέχνης και της δημιουργίας), κάποια εκ των οποίων είναι μοναδικά στην ελληνική επικράτεια (π.χ. το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας)​. Η πρωτοτυπία αυτή συμπληρώνεται από έναν πολύ υψηλό δείκτη διεπιστημονικότητας, αλλά και διαθεματικότητας των σπουδών. Για παράδειγμα, αρκετά από τα προγράμματα σπουδών στηρίζονται στην διαθεματική προσέγγιση και στον συνδυασμό της επιστήμης και της τέχνης. Τα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα του Ιδρύματος ανταποκρίνονται και προσαρμόζονται στην επαγγελματική πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, στοιχειοθετούν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και πορεία των αποφοίτων των Ιονίου Πανεπιστημίου.

Προσηλωμένο στις αρχές και τις αξίες της Επιστήμης, της Έρευνας, της καινοτομίας της ποιότητας, της διαρκούς βελτίωσης της διδασκαλίας και των υποδομών, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ανταλλαγής απόψεων, της διεθνοποίησης, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιοποιεί τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της μεταβαλλόμενης εποχής μας.

Μεταξύ των στόχων του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η πολυεπίπεδη κάλυψη των αναγκών των φοιτητών και η ανταπόκριση στις προσδοκίες τους μέσα από υψηλού επιπέδου διδασκαλία και από διαρκώς βελτιούμενες υποδομές. Οι αίθουσες, τα εργαστήρια, η ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη αποτελούν τόπους μελέτης, μάθησης, διαλόγου.

Οι φοιτητές του Ιδρύματος αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Ενημέρωση: 30-08-2022


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας